Esittely

Laatua, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta opinnäytetöihin

Wihi on opinnäytetyöprojektien ohjaus- ja hallintajärjestelmä, joka yksinkertaistaa opinnäytetyöprosessia ja vähentää käsityötä. Wihi on tarkoitettu opiskelijalle, opinnäytetyön koordinaattorille sekä ohjaajalle.

Miksi Wihi?

Wihin avulla opiskelija ja ohjaaja ovat jatkuvassa, dokumentoituvassa dialogissa. Kun aikaa ei hukata perusasioihin, ohjaaja saa tehokkaammin hyödynnettyä yksittäisen opiskelijan ohjaamiseen käytettävissä olevia rajallisia resursseja.

Opinnäytetyön kirjoittaminen systematisoituu
Opiskelijan pitää itse asettaa itselleen välitavoitteita ja tallentaa ne tehtäviksi Wihi-alustaan. Työkalu huolehtii, siitä että työn tahti pysyy sopivana ja asiat dokumentoidaan säntillisesti.
Ohjauksessa tapahtuva vuorovaikutus dokumentoituu
Opiskelijan kysymykset ja opettajan kommentit tallentuvat työkaluun. Eri vaiheta koskeviin kommentteihin voi palata joustavasti milloin tahansa.
Läpinäkyvyys lisääntyy
Prosessi varmistaa, että opiskelija on varmasti itse kirjoittanut työn. Toisaalta myös ohjaajan käyttämä työmäärä ohjaustyöhön tulee näkyväksi.
Ohjaus tehostuu
Opinnäytetyöhön liittyvät kirjaukset, huomiot ja vaiheet dokumentoituvat Wihiin.

Seuraa edistymistä

Wihi avustaa opiskelijaa ja ohjaajaa opinnäytetyön käytännön vaiheista ja tarjoaa työkaluja edistymisen seurantaan. Opinnäytetyötä ohjaava opettaja kykenee reagoimaan opiskelijan ongelmiin ja kysymyksiin nopeasti yhden järjestelmän välityksellä.

Lisää läpinäkyvyyttä

Opinnäytetöissä huijaaminen ei ole valtavirtaa, mutta Wihi antaa ohjaajille monia työkaluja ongelmallisilta vaikuttavien tapausten tarkempaan seuraamiseen ja ennaltaehkäisee kopioitujen tai ostamalla toteutettujen opinnäytetöiden riskiä.

Integraatiot ja saavutettavuus

Wihin käyttö on vaikuttavaa, sillä se integroituu oppilaitoksen tärkeimpiin järjestelmiin ja prosesseihin.

Tehokas opinnäytetyöprosessi kuuluu kaikille opiskelijoille, ja sen vuoksi olemme panostaneet järjestelmän saavutettavuuteen ja käytettävyyteen.

Opiskelija­rekisteri
(opiskelijan tiedot, opinto­suoritukset, HOPS)
Tekstien alkuperäisyyden todentamisen järjestelmät
Mobiili­responsiivisuus takaa toimivan käyttö­kokemuksen kaikilla päätelaitteilla
Integraatiot organisaation arkistointi- ja raportointijärjestelmiin sekä kirjastoon mahdollisia

Opinnäyte­työprojekti

Projektin vaiheet Wihissä

Ennen projektia

Opiskelija
Lähettää aihe-ehdotuksen
Koordinaattori
Hyväksyy aihe-ehdotuksen ja valitsee ohjaajan
Ohjaaja
Hyväksyy aihe-ehdotuksen

Projektin aikana

Opiskelija
Kirjoittaa opinnäytetyötä ja kommunikoi ohjaajan kanssa
Koordinaattori
Seuraa projektin etenemistä ja hallinnoi sitä
Ohjaaja
Kommunikoi opiskelijan kanssa ja arvioi työn

Projektin jälkeen

Opiskelija
Julkaisee työn ja lukee arvioinnin
Koordinaattori tai ohjaaja
Arkistoi projektin

Ennen projektia

 1. Opiskelija lähettää aihe-ehdotuksen
 2. Koordinaattori hyväksyy aihe-ehdotuksen ja valitsee ohjaajan
 3. Ohjaaja hyväksyy aihe-ehdotuksen

Projektin aikana

 1. Opiskelija kirjoittaa opinnäytetyötä ja kommunikoi ohjaajan kanssa
 2. Koordinaattori seuraa projektin etenemistä ja hallinoi sitä
 3. Ohjaaja kommunikoi opiskelijan kanssa ja arvioi työn

Projektin jälkeen

 1. Opiskelija julkaisee työn ja lukee arvioinnin
 2. Koordinaattori tai ohjaaja arkistoi projektin

Asiakkaat

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Ajankohtaista

Wihiin liittyviä uutisia

 • Urkund-plagioinnintunnistusjärjestelmän lisäksi korkeakouluilla on enenevissä määrin käytössään Turnitin-plagioinnintunnistusjärjestelmä. Jatkossa Wihistä löytyykin integraatio Urkundin lisäksi myös Turnitiniin.
 • Wihiin on tulossa toiminnallisuus, joka mahdollistaa liitteen lähettämisen kommentoitavaksi projektin ulkopuoliselle henkilölle, kuten työpaikan edustajalle tai kielentarkastajalle. Näin opinnäytetyöstä voi antaa lausuntonsa myös sellainen henkilö, jolla ei ole organisaation tunnuksia Wihiin. Annettu lausunto tallentuu opinnäytetyöprojektin työalueelle.
 • Wihin käyttöliittymät kokevat ilmeenkohotuksen. Käyttöliittymäparannuksilla on tarkoitus selkeyttää Wihin näkymiä ja tehdä Wihistä entistä saavutettavamman.

Yhteys­tiedot

Yhteydenottolomake

Markus Varvio
Varatoimitusjohtaja
+358 505 333 303
markus.varvio@eduix.fi